ส่งข้อความ
บ้าน

Catalyst Zeolite CO.,LTD รายละเอียด บริษัท

รายละเอียด บริษัท

CATALYST ZEOLITE CO., LTD ผลิตหลักๆ คือ zeolite, catalyst และผลิตภัณฑ์พกพา catalyst


ZSM-5, TS-1, เบต้าซีโอลิต, SSZ-13 ซีโอลิต, ซาโป 34, ZSM-22, ZSM-35,

เครื่องบรรจุกระตุ้นทริโลบี เครื่องบรรจุกระตุ้นถอนออก เครื่องบรรจุกระตุ้นลูกกลอง เครื่องบรรจุกระตุ้นวงกลอง เครื่องบรรจุกระตุ้นลูกกลอง 5 ฟัน วิธีการหยดน้ํามัน

คาตาลิสเตอร์สลับ HTS คาตาลิสเตอร์ปรับปรุง คาตาลิสเตอร์เมธาน คาตาลิสเตอร์เมธาโนล คาตาลิสเตอร์ซินথেสอะโมเนีย คาตาลิสเตอร์ปุ๋ย คาตาลิสเตอร์ผลิตไฮโดรเจน คาตาลิสเตอร์

ลูกกลมพกพาตัวเร่ง, พกพาตัวเร่ง ccr, พกพาตัวเร่งล้างน้ําจากโพรเปน เป็นต้น

คาตาลิสเตอร์ไฮโดรเจน, คาตาลิสเตอร์การบํารุงไฮโดรเจน, คาตาลิสเตอร์การขาดไฮโดรเจน, คาตาลิสเตอร์ CCR

เครื่องกระตุ้น FCC, ตัวแทนล้างซัลฟูริเซชั่น, สื่อการกําจัดอาร์เซนิก เป็นต้น

 

บริษัทของเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีสูงระดับนานาชาติ ที่รวมการวิจัยวิทยาศาสตร์ การผลิตอุตสาหกรรม และการขายการขายและบริการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องของตัวบรรทุกแคตอลิสเตอร์, เครื่องกระตุ้นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงและอุปกรณ์เคมีในขณะเดียวกัน เรายังมีสิทธิการนําเข้าและส่งออกที่อิสระ
บริษัทของเรามีฐานผลิต 5 แห่งทั่วประเทศ และสามารถผลิตสินค้าได้ 9,000-11,000 ตันต่อปี

 

บริษัทของเราสามารถรับตัวเร่งตามต้องการจากลูกค้าได้

เราสามารถแปรรูปกระตุ้นสําหรับลูกค้า ตามความต้องการและสูตรของลูกค้า

เราสามารถร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้น กับลูกค้าของเราได้
เรายังสามารถให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาแมลงกราฟกับลูกค้าของเราได้

 

และบริษัทของเรามีระบบความลับที่เข้มงวด
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายประกาศราคาฝ่ายผลิต และฝ่ายทดสอบ มีระเบียบและกฎความลับที่เข้มงวดมาก

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา
บริษัท ของเรา

บริษัท ของเราเริ่มให้บริการซีโอไลต์และตัวเร่งปฏิกิริยาในปี 2547

บริษัท ของเรามีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและซีโอไลต์
ลูกค้าของเราทั่วทุกมุมโลก
พันธมิตรของเรารวมถึงอาจารย์และแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสถาบันการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายแห่งเรามีความร่วมมือในเชิงลึก

Catalyst Zeolite CO.,LTD Catalyst Zeolite CO.,LTD
1 2
รายละเอียดบริษัท

ตลาดหลัก

ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิต

แบรนด์ : QD

ไม่มีพนักงาน : 100~300

ยอดขายประจำปี : 10000000-30000000

ปีที่ก่อตั้ง : 2008

ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ : 50% - 60%